Zgłaszanie materiałów do BC

Do Biblioteki Cyfrowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego przyjmowane są dwa rodzaje materiałów:

  • Publikacje pracowników BG US
  • Publikacje będące w posiadaniu BG US lub jej filii.

Jeżeli jesteś autorem, posiadającym autorskie prawa majątkowe do dzieła, i chcesz je rozpowszechniać poprzez Bibliotekę Cyfrową, wydrukuj i wypełnij plik pdf z formularzem, po czym przekaż go do Biblioteki Głównej US.